Jakob Nieweg

Bloemstilleven (1923) • Olieverf op doek • 64 x 59 cm • Gesigneerd en gedateerd ‘JN 1923’ (rechtsonder)

Herkomst: Particuliere collectie

  Schilderij te koop • Ontvang de prijs

  Naam

  E-mailadres

  Jakob Nieweg (1877-1955) was een Nederlands predikant die vooral bekendheid kreeg als kunstschilder. Na het gymnasium te hebben doorlopen studeerde hij Theologie en in 1905 promoveerde hij zelfs aan de universiteit van Groningen.

  Al tijdens zijn studie volgde Nieweg ’s avonds tekenlessen en in 1899 kwam hij in aanraking met kunstpedagoog H.P. Bremmer. Bremmer had als docent invloed op Niewegs schildersopvattingen en bracht hem liefde voor het werk van Vincent van Gogh bij.

  Op zevenendertigjarige leeftijd legde Nieweg zijn ambt als predikant neer om zich in Bloemendaal geheel aan de kunst te wijden. Vijf jaar later, in 1919, vertrok de schilder naar Amersfoort, waar hij tot zijn overlijden in 1955 bleef wonen.

  Favoriete onderwerpen waren kleurrijke landschappen, bloemen en fruitbomen die op te vatten zijn als een ode aan de natuur. Ook vervaardigde Nieweg vele portretten, diverse soorten stillevens en stadsgezichten.

  Nieweg was lid en oprichter van De Brug, bestuurslid van Amersfoorts Kunstenaars Genootschap AKG en bestuurslid van Vereniging Vrije Kunstenaars.