Lou Loeber

Eekhoorn (1922) • Aquarel met inktlijnen • 44 x 32 cm • Gesigneerd en gedateerd ‘LL ’22’ (rechtsonder)

Deze aquarel is waarschijnlijk een studie geweest voor een glas in lood voor Landhuis De Eekhoorn dat vroeg in de twintigste eeuw gebouwd is door K.P.C. de Bazel. De Larense villa (huidige Steenbergen 6, voorheen bewoond door de familie Reinout Oerlemans) heeft het goud bronzen knaagdier als windwijzer. De opdrachtgever voor het raam zal de toenmalige bewoonster Corrie Pabst geweest zijn. Zij was een welgestelde officiersdochter die als kunstenaar werd opgeleid aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Pabst was tevens leerling van kunstpedagoog H.P. Bremmer, die veel invloed op haar had.

Herkomst: Particuliere collectie Amsterdam

Prijs: € 1.750

  Aquarel te koop • Start contact

  Naam

  E-mailadres

  Louise Marie ‘Lou’ Loeber (1894-1983) was de dochter van een rijke fabrikant. Ze groeide op in de riante villa ‘Zonnehof’ op de grens van Laren en Blaricum. Haar ouders, die zeer sociaal bewogen en kunstminnend waren, lieten Loeber schilderlessen volgen bij August Le Gras en Co Breman.

  Tussen 1915 tot 1918 volgde Loeber een opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam en in de volgende jaren kreeg ze les van de Larense schilderes Hans van Santen. Ook maakte ze in die tijd kennis met schilder en schrijver Toon Verhoef. Verhoef zou Loeber in contact brengen met het kubisme en De Stijl en haar de weg van naturalisme naar moderne geabstraheerde vormgeving wijzen. Daarbij was ze in de gelegenheid om bij de Blaricumse verzamelaar Sal Slijper een grote collectie Piet Mondriaans te bestuderen.

  In 1927 bezocht Loeber het Bauhaus en werd ze lid van de ‘Socialistische Kunstenaarskring’. Net als haar buurman Bart van der Leck beschouwde ze volledig abstracte kunst als elitair en bleef voor haar de sterk geabstraheerde werkelijkheid het uitgangspunt. Loebers werk bleef tot 1940, in overeenstemming met haar socialistische principes, gebaseerd op herkenbare voorstellingen. De vereenvoudiging van haar vormen ging overigens zo ver dat latere schilderijen bijna geheel abstract zijn.