Twee zwanen voor Zwanenburg

Beeld Twee zwanen verplaatst naar het nieuwe Dorpsplein

Op verzoek van vele inwoners en in afstemming met de gemeente en de familie, is het imposante beeld Twee zwanen van Theresia van der Pant in 2022 verplaatst van het Gemeentehuisplein (op de hoek van de Dennenlaan en de Olmenlaan) naar het nieuw aangelegde Dorpsplein met Dorpshuis. De herplaatsing was een enorme verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke positie. Voorts heeft het werk een nieuwe, representatieve sokkel gekregen. Resumerend: positie, sokkel en omgeving hebben – geheel in de geest van de trotse zwaan – Van der Pants kapitale brons het aanzien gegeven dat het toekomt.

Over Van der Pants Twee zwanen

Van de Gemeente Zwanenburg kreeg Van der Pant eind jaren ’60 opdracht om een monument te vervaardigen voor het Gemeentehuisplein. Van der Pant zette daarvoor twee tegengestelde zwanen bij elkaar: de een broedt in een gesloten houding op de eieren, terwijl de ander in een opwaartse beweging de vleugels uitslaat om bedreigende gevaren af te weren. De alertheid van deze zwaan, de kracht die van de vleugels uitgaat en de vooruitgestoken borst, benadrukken de boodschap van dit herkenbare dierlijke tafereel. De imposante stand van het dier levert prachtige bronspartijen op. Met de uitslaande vleugels introduceerde Van der Pant een grootse beweeglijkheid in haar oeuvre, dat over de jaren in diverse grote en kleine vogelbeelden tot uiting kwam.

Van Twee Zwanen is in 1967 een studie gemaakt van 33 cm hoog. Daarvan zijn 5 exemplaren in brons gegoten. Van de grote versie uit 1968 bestaat alleen het Zwanenburgse monument dat een afmeting kent van liefst 200 x 220 x 80 cm.

Nieuwe situatie:

Oude situatie: